EduCheck – Ölçme Değerlendirme Hizmetleri

Ölçme ve değerlendirme araçlarımız yoluyla kişilerin ve kurumların kapasitelerini keşfetmesi, doğru iş ve doğru kişilerin eşleştirilmesi çok daha kolay hale gelir.  Doğru iş ve doğru kişiyi eşleştirmek, işteki verimi, memnuniyet seviyesini ve çalışan bağlılığını arttırır

Ölçme ve değerlendirme araçlarımız, kişilerin ve kurumların sahip oldukları eşsiz yeteneklerin bilincinde olarak ve onları devreye sokarak ellerinden gelen en iyi işi ortaya koymalarına, bireysel ve takım performansının en üst seviyeye çıkmasına olanak tanır.

Ölçme ve değerlendirme araçlarımız, liderlerin takımlarını etkin bir şekilde değerlendirerek daha iyi tanımalarını, her birinin güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını görebilmelerini sağlar.

Ölçme Değerlendirme Hizmetlerimiz

Genel Yetenek Genel Kültür Sınavları

Yabancı Dil
Sınavları

Mesleki Uzmanlık
Sınavları

Çalışan Memnuniyet Anketleri

360 Performans Değerlendirme

Cultural
Transformation Tools

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)

TDA (Team Diagnostic Assessment

Genel Yetenek Genel Kültür Sınavları

Şirketlerin işe alım süreçlerinde kullandıkları genel yetenek soruları, adayların birçok farklı özelliğini ölçmek ...

Yabancı Dil Sınavları

Yabancı dil testi, kişinin yabancı dil seviyesini ölçmek için hazırlanmıştır. Test içeriği sektörel ifadelerden ...

Mesleki Uzmanlık Sınavları

Adayın teknik bilgisini değerlendirmede ve pozisyona olan ilgisini ölçmede kullanılan güçlü bir araçtır. Adayın...

Çalışan Memnuniyet Anketleri

Çalışanların beklentilerini doğru düzeyde karşılayabilmek için öncelikle beklentileri...

360 Performans Değerlendirme

360° Yetkinlik Değerlendirme ve geri bildirim uygulaması ile çalışanlar astları, eşdegerleri...

Cultural Transformation Tools

CTT “Cultural Transformation Tools “Kültürel Ölçüm Araçları”, sosyal yapıları değerler...

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)

MBTI, psikiyatr Carl G. Jung’un (1875-1961) “Psikolojik Tipler”(Psychological Types) teorisine...

TDA (Team Diagnostic Assessment)

“Team Diagnostic Assessment” karşılaştırmalı değerlendirme...

Şirketlerin işe alım süreçlerinde kullandıkları genel yetenek soruları, adayların birçok farklı özelliğini ölçmek ve değerlendirmek için kullanılır. Genel yetenek testleri ve sınavlarında bulunan mantık soruları, eleştirel düşünme soruları ve sözel yetenek soruları gibi sorular ile adayların bilgi birikimleri ölçülürken ilgi testi, görsel yetenek testi, zihinsel beceri testi ve IQ testi gibi testler ile de adayın beceri ve yetenekleri ölçülür.

Bu amaçlarla oluşturulan online testlerin ve sınavların bulunduğu bu sayfada, şirketlerin genel yetenek testi örnekleri ve işe alım süreçlerinde kullanılan çeşitli IQ testi örnekleri bulunmaktadır. Bu sınavlara girerek örnek soru tiplerini ve sınav formatlarını görebilirsiniz. Kendi şirketlerinizde benzer sınavları kurgulayabilir ya da kendi yeteneklerinizi bu testler ile sınayabilirsiniz.

Yabancı dil testi, kişinin yabancı dil seviyesini ölçmek için hazırlanmıştır.  Test içeriği sektörel ifadelerden oluşturulmaktadır ve kuruma özeldir.

Test raporunda kişinin yabancı dil seviyesi ve alt boyut puanları verilmektedir.

Adayın teknik bilgisini değerlendirmede ve pozisyona olan ilgisini ölçmede kullanılan güçlü bir araçtır. Adayın alan bilgisi, işine olan ilgisi, güncel gelişmeleri takip etmesi işteki başarısında önemli bir etkendir. Sektör ve alan hakkında gündemi takip eden ve belli bir bilgi birikimi olan adayların oryantasyon süreleri daha kısa ve verimli geçmektedir.

Çalışanların beklentilerini doğru düzeyde karşılayabilmek için öncelikle beklentileri  doğru tespit etmek gerekir.

Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Anketi, çalışanların beklentileri ile kurumun karşılayabileceği çalışan taleplerinin ortak bir noktada buluşturulmasında kullanılabilecek önemli araçlardan biridir. Bu araç ile kurumunuzun kapsamlı bir check-up’ı yapılır.

Projenin amacı çalışan memnuniyetinden çok çalışanların memnun olmadıkları alanları belirlemektir. Çalışanların bağlılığını, memnuniyetini ve verimliliği düşüren noktaları belirlemek; performanslarını, verimliliklerini, kuruma olan bağlılıklarını ve mutluluklarını artırmak için müdahale alanlarını ve kurumun izleyeceği yol haritasını saptamak için en önemli referans noktasıdır. Bu yol haritası, kurumunuzun verimliliğini ve karlılığını arttırmak için yapacağınız uygulamalarda önemli bir araç olacaktır.

360° Yetkinlik Değerlendirme ve geri bildirim uygulaması ile çalışanlar astları, eşdegerleri, üst yöneticileri, iç ve dış müşteriler gibi çeşitli kaynaklar tarafından değerlendirilmekte ve performansa yönelik daha objektif sonuçlar elde edilmektedir. Böylece kişinin yetkinlikleri ve performansı hakkında çok boyutlu bir resim oluşturulmaya çalışılmaktadır.

CTT “Cultural Transformation Tools “Kültürel Ölçüm Araçları”, sosyal yapıları değerler boyutu ile ele alarak, onların değer haritalarını ortaya koyan, kültürel sermayelerini ölçümleyen ve kültürel dönüşümlerinin uygulama adımlarında yol gösterici rol oynayan bir araçtır. CTT, başta işletmeler olmak üzere, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, belediyeler ve ülkeler için de kullanılabilmektedir.

CTT, 1997 yılında değerlerin haritalanmasına yönelik bir değerlendirme seti olarak geliştirilmiştir. Geleneksel bakış açısı ile “Kültür” ve “Değer”gibi soyut unsurların ölçülmesi zordur ve bu nedenle bu unsurlar değerlendirmede kullanılan kriterler arasında yer almazlar. CTT bu geleneksel yaklaşımı yıkmaktadır. CTT değerlendirmesi sonucunda araştırmaya konu olan sosyal yapının kültürü hakkında detaylı bir rapor sunulmaktadır. CTT “Yedi Bilinç Düzeyi” modeline dayanmaktadır. CTT, bireysel değerleri, ilgili sosyal yapının bireyler tarafından algılanan mevcut değerleri ve bireyler tarafından sahip olması arzulanan değerlerini ele alarak bilimsel bir sonuca ulaşmaktadır.

CTT 1997’den bu yana 30 ayrı dile çevrilmiştir, 60ı aşkın ülkede 3000in üzerinde sosyal yapının Değerlerinin Haritalamasında kullanılmıştır.

MBTI, psikiyatr Carl G. Jung’un (1875-1961) “Psikolojik Tipler”(Psychological Types) teorisine dayanan Katharine Cook Briggs (1875-1968) ve Isabel Briggs Myers (1897-1980) tarafından geliştirilmiş bir kişilik tipi envanteridir. MBTI, 50 yılı aşkın araştırma ve geliştirme çalışmalarına dayanmakta olup, bugün dünya üzerinde en yaygın olarak kullanılan Kişilik Envanteri unvanını elinde bulundurmaktadır.

MBTI uygulaması, kişilik envanteri çalışması ve yüz yüze geribildirim olmak üzere iki ana aşamadan oluşan bir süreç sonucunda tamamlanmaktadır. MBTI ile kişi bu süreçte kendisini anlama ve davranışların altında yatan nedenleri anlamlandırma düzeyini geliştirecek, motivasyon kaynaklarını tespit edecek, güçlü yanlarının farkına varacak ve potansiyel gelişim alanlarını keşfedecektir.

MBTI aşağıda belirtilen alanlarda kullanılabilmektedir.

  • Bireysel Farkındalık ve Kişisel Gelişim
  • Kariyer Keşfi ve Kariyer Gelişimi
  • Kurumsal Gelişim
  • Takım Kurma ve Geliştirme
  • Yönetim ve Liderlik Geliştirme
  • Problem Çözme
  • Koçluk Hizmetleri
  • Eğitim Planlama ve Eğitim Programları Geliştirme
  • Kültürel Adaptasyon

“Team Diagnostic Assessment” karşılaştırmalı değerlendirme ve ekibin devam eden gelişimi hakkında ayrıntılı bir harita sunan bir değerlendirme envanteridir.

Değerlendirme Sistemimiz, ekibin verimlilik ve olumluluk parametreleri çerçevesinde tarafsız bir değerlendirmesini yapar. Bu değerlendirme, ekibin güçlü yönlerini ve geliştirilmesi gereken yönlerini vurgulayan kapsamlı bir görüntüsünü verir.

Ekip üyeleri değerlendirmeye Internet üzerinden ulaşırlar ve tüm ekip üyelerinin değerlendirmeyi tamamlamasından sonra sonuçlar tüm ekip için düzenlenir. Cevapların gizliliği konusunda gösterilen hassasiyet katılımcıların çok daha içten ve sonuçların da daha gerçekçi olmasına neden olmaktadır.

Düzenlenen sonuçlar bir rapor olarak hazırlanır. Bu rapor, verimliliğin ve olumluluğun inşa edilmesi için ekibinizin ihtiyaç duyduğu becerilerin neler olduğunu grafiklerin yardımı ile anlatır.