EduLanguage – Yabancı Dil Eğitim Hizmetleri

YURTDIŞI EĞİTİM | YABANCI DİL | KARİYER DANIŞMANLIĞI

Yeni bir dil öğrenirken yahut pratik yaparken ders formatından çıkılması önemlidir. Eğer dil bir ders gibi formal ortamlarda öğrenilmeye çalışılırsa sanki zil çalmış ve teneffüs olmuş gibi günlük hayatta kişi ana diline geri döner. Bu nedenle önemli olan dil öğrenimini formal ders şeklinden çıkarıp günlük hayat uygulaması haline getirmektir.

“Yabancı Dil” bir ders değil “Günlük Hayat Akışı”dır

Hayatın doğal akışı içinde, hem eğlenerek hem de mutluhissederek dil pratiği yapılması için yetişkinlere yönelik birkamp programı tasarladık. Bu kampta yabancı öğretmenler ve mentorler eşliğindesabah kahvaltısından akşam yatana kadar İngilizce pratiği fırsatına özel olarak yer verdik. Bu yoğunlaştırılmış İngilizce kampında sadece dilin yapısı öğrenilmekle kalmayacak, katılımcı aynı zamanda İngilizce günlük haberler, dünya gündemi gibi alanlarda tartışma fırsatı bulacaktır. Kelime ezberlerini zevkli hale getirmek için yarışma formatında oyunlar tasarladık.

Kampın kısa detayları aşağıda yer almaktadır.

Tartışma Noktaları:

• Yetişkinlerİçin Yaz Kampının Amacı

• Tekniklerimiz

• Yabancı dil gelişimini nasıl sağlarız?

A. Yetişkinler İçin Yaz Kampının Amacı

Amaç İngilizce pratik yapmaktır!

• İngilizce öğrenmek/geliştirmek

• Yeni yetenekler geliştirmek

• Takım çalışmasını öğrenmek, özgüven kazanmakve özgür olmak

• Rahat ve güvenli bir yerde eğlenmek

• Kamp hem zorlu hem de eğlenceli olacak şekilde tasarlanmıştır.

B. Tekniklerimiz

Neşeli, pratik, akılda kalıcı..

• Derslerde hem sınıf öğretmeni hem de grupmentoru aynı anda bulunur.

• Dilde akıcılığı sağlamak için imla, telaffuz, diktegibi çeşitli alıştırmalarla birlikte kısa yazmaalıştırmaları yapılır.

• Her sınıf için eğlenceli konuşma atölyelerimevcuttur.

• Dil bilgisi dersleri dilin yapısı ile ilgilidir.

• Dilbilgisine ek olarak, öğrenciler yeni kelimeler öğrenir ve iletişim becerilerini geliştirir.

• Sınıf dışı aktivitelerde oyunla ve hayatın doğalakışı içinde İngilizce pratiği yapılması sağlanır.

C. Yabancı dil gelişimini nasıl sağlarız?

• Dil kampımız öğrencilerin konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerinin gelişimini destekler.

• Hazırlık faaliyetleri, temel faaliyetler, takip faaliyetleri öğrencilere konuşma becerilerini, kelime dağarcığını, dilbilgisini ve yazma becerilerini geliştirmeleri için sürekli fırsatlar sunar.

• Ayrıca resimli açıklamalarla görsel destek sağlanır.

• Konu bazlı workshoplar tasarlanarak öğrenciler derslere ve konuşmaya aktif olarak katılmaya teşvik edilir.