Kurumsal Danışmanlık

Kurumunuzun bütünsel mevcut durum analizi gerçekleştirilir. Kurum kültür öğeleri belirlenir ve gelecek 3-5 yıl için stratejik eylem planlaması yapılır. Kurumsal altyapı ve insan kaynakları süreçleri kurgulanır, çalışan bağlılığı yaratan bir kurum kültürü oluşturulur.

Kurumsal Danışmanlık Hizmetlerimiz

Yönetim
Danışmanlığı

Aile Şirketlerinde
Kurumsallaşma Danışmanlığı

Proje
Danışmanlığı

Yönetim
Danışmanlığı


Şirket yapılarının güncel durumlarında veya büyümekte olan şirket yapılarında birtakım eksiklikler görülebilir...

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Danışmanlığı

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma , nesilden nesile aktarılacak bir aile şirketi ve varlığı yapısının kurulabilmesi...

Proje
Danışmanlığı

Proje yönetimi yazılımları uygulama danışmanlığından, sistem entegrasyonuna, geniş bir yelpazede sunduğumuz teknik ve süreç danışmanlığı hizmetleri...

Şirket yapılarının güncel durumlarında veya büyümekte olan şirket yapılarında birtakım eksiklikler görülebilir. Örneğin, mevcut departmanlardaki görev tanımlarının güncellenmesi, yeni bir departman ihtiyacı, yeni görev tanımları; bütçenin verimsiz kullanılması, faaliyetlerin aksaması veya teknolojik altyapı yetersizliği. Bu gibi sorunlarda yönetim danışmanlığı ihtiyacınız için EDUACTİON olarak buradayız.

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma , nesilden nesile aktarılacak bir aile şirketi ve varlığı yapısının kurulabilmesi için insandan bağımsız sistematik bir yönetim anlayışı kurabilmektedir. Aile şirketleri büyüdükçe genellikle iki konuda yetersiz kalmaktadır:

Yönetim

Aile içerisinde devamlı başarılı yöneticiler yetiştirilmesi mümkün olmadığından ve işler geliştikçe farklı sahalara girilmesinden dolayı, bir yöneticiyle anlaşmak ihtiyacı duyulmaktadır.

Böylece, risk alan sermayedar ve ücret karşılığında karar alan profesyonel yönetici rolleri ortaya çıkmakta, kısacası sahiplik ve yönetim birbirinden ayrılmaktadır. Bu ayrım söz konusu olduğunda ise etkin bir şekilde işleyen sistemlerin kurulabilmesi için kurumsal yönetim ön plana çıkmaktadır.

Sermaye

Koyulan sermayenin yetersiz kaldığı durumda, ortaklık, kurumsal yatırımcılar, finans kurumları ve bireysel yatırımcılara doğru genişleyen bir sermaye yayılması söz konusu olmaktadır. Bu şekilde ortaklıkların kurulması sonucunda tarafların birbirlerine karşı olan sorumlulukları kurumsallaşmayı zorunlu kılmaktadır. Zira, kurumsallaşma, mülkiyet sahibinin sermaye ortaklığından doğan haklarının korunmasını ve geliştirilmesini sağlamaktadır.

Bu sebeplerle, kurumsallaşma modelinin uygulanması sadece borsa şirketleri için değil, bütün şirketler için hayati önem taşımaktadır.

Özellikle Borsa şirketlerinin ön plana çıkmasının nedeni ise bu şirketlerin sahip oldukları geniş ortaklık yapıları nedeniyle, bir anlamda halka mal olmuş olmalarıdır. Bu şirketlerde yaşanacak bir sürdürülebilirlik krizi, sosyal ve ekonomik açıdan toplumun daha geniş bir kesimini etkileyecektir.

Proje yönetimi yazılımları uygulama danışmanlığından, sistem entegrasyonuna, geniş bir yelpazede sunduğumuz teknik ve süreç danışmanlığı hizmetleri, kurumlara çalışan ve değer katan bir proje yönetim altyapısı kazandırmayı hedeflemektedir.