EduCoach – Koçluk Hizmetleri

Koçluk hizmetimizle amacımız, çalışanlara, yöneticilere veya ekiplere potansiyellerini açığa çıkartmaya, performanslarını artırmaya, farkındalık düzeylerini yükseltmeye ve davranışa yansıyan bir öğrenme sağlamaya yönelik olarak destek olmaktır.

Profesyonel Koçluk Hizmetlerimiz

Ekip
Koçluğu

Organizasyon ve İlişki Sistemleri Koçluğu

Yönetici
Koçluğu

Inspired Leadership Coaching (Ilc)

Ekip Koçluğu

Ekip Koçluğu, geleneksel anlamda ekip üyelerine bireysel olarak verilen koçluk hizmetinden çok, ekibi bir sistem...

Organizasyon ve İlişki Sistemleri Koçluğu

“Organizasyon ve İlişki Sistemleri Koçluğu” ilişki yönelik olarak geliştirilmiş bir koçluk modelidir. Organizasyon ve ...

Yönetici Koçluğu

Yönetici koçluğunda odak noktamız, yöneticinin iş hayatında yüksek performans sergilemesi ve bunu sağlamasına yönelik...

Inspired Leadership Coaching (Ilc)

ILC, Dr. John Benjamin Franklin tarafından bireylerin liderlik özelliklerini geliştirmek amacıyla tasarlanmış ...

Ekip Koçluğu, geleneksel anlamda ekip üyelerine bireysel olarak verilen koçluk hizmetinden çok, ekibi bir sistem olarak gören ve onu, istikrarlı, motive olmuş, olaylara aynı bakış açısıyla bakabilen yüksek performanslı bir yapıya dönüştürmek amacıyla, ekibin bütününe verilen bir koçluk hizmetidir

“Organizasyon ve İlişki Sistemleri Koçluğu” ilişki yönelik olarak geliştirilmiş bir koçluk modelidir. Organizasyon ve İlişki Sistemleri koçluğunda, geleneksel koçluk uygulamalarından farklı olarak, ilişkinin taraflarına bireysel koçluk yapmak yerine, “Bilinçli ve Niyete Dayalı”ilişki geliştirme yaklaşımıyla, her ilişkide var olan “Üçüncü Varlık” (Third Entity) adı verilen, “İlişkinin Kendisi” üzerine odaklanılmaktadır.

Organizasyon ve İlişki Sistemleri koçluğunda temel felsefemiz, ilişkiye bilinçli ve niyete dayalı olarak yaklaşılması durumunda, her ilişkinin kendi içerisinde gelişme ve iyileşme gücünü taşıdığıdır. Bu temel felsefe çerçevesinde, görevimiz, her ilişkinin doğasında var olan iyileşme ve gelişme potansiyelinin, ilişkinin tarafları tarafından keşfine yardımcı olarak bu potansiyeli açığa çıkartmaktır.

Yönetici koçluğunda odak noktamız, yöneticinin iş hayatında yüksek performans sergilemesi ve bunu sağlamasına yönelik gelişimini desteklemektir. Yöneticinin rolünü en etkili şekilde yerine getirebilmesini sağlamak üzere ihtiyaç duyduğu beceri yetkinliklerin kazandırmaya çalışırız. Süreç sonunda, yöneticinin kendine özgü sahip olduğu özellikleri ve yetenekleri harekete geçirme ve kullanmasını hedefleriz. Bunu yaparken aşağıdaki dört prensibi göz önünde bulundururuz:

-Hem yöneticiye hem de organizasyona hizmet etmek,
-Yöneticinin gelişim haritasını belirlemek ve izlemek,
-Yöneticinin güçlü yönlerini kaldıraç olarak kullanmak,
-Yöneticinin kişisel ve kurumsal farkındalığına odaklanmak.

Yönetici koçluğunda, hem kurumun hem de yöneticinin gelişim ihtiyaçlarını ortaya çıkarma ve entegre etmenin elde edilecek faydayı arttıracağına inanıyoruz. Bu nedenle, hem kurumu hem de yöneticiyi müşteri 􏰊danışan􏰋 olarak görüyoruz. Bu iki danışanın ihtiyaç ve amaçlarını anlamak ve gereğini yapmanın kurumsal dinamiklere duyarlılık ve koçluk sürecinin gerektirdiği gizlilik ve kurumsal yapının ihtiyacı şeffaflık arasındaki dengeyi kurma yeteneği gerektirdiğinin farkındayız.

ILC, Dr. John Benjamin Franklin tarafından bireylerin liderlik özelliklerini geliştirmek amacıyla tasarlanmış sadece Üst Düzey Yöneticiler ve Üst Düzey Yönetici Adaylarının katılabileceği bir koçluk programdır.ILCP birbirini tamamlayan ve her biri belirli bir amaca yönelik toplam 8 seanstan oluşur. ILC’nin odağında “Kişisel Bütünlük Süreci -Personal Integration Process-”yer almaktadır.

 

Kişisel Bütünlük Süreci 3 adımdan oluşmaktadır:

  1. Değerlendirme ve Kişisel Gelişim

  2. Vizyon, Misyon ve Amaç Belirleme

  3. Lider Sahada

Kişisel Bütünlük Süreci boyunca kişiler aşağıdaki alanlarda desteklenirler.

  • Güçlü zayıf yönlerin belirlenerek, gelişim alanlarının tanımlanması,
  • Kişisel ve mesleki vizyon, misyon ve amaçların tanımlanması
  • “Dönüşümsel Liderlik (Transformational Leadership)” perspektifinden “Özgün Liderlik Tarzı”nın geliştirilmesi