Eğitim Danışmanlığı

Eğitim Danışmanlığı hizmetlerimiz ile şirket stratejisi için gerekli olan yetkinlikleri mevcut yetkinlikler ile karşılaştırarak ortaya çıkan boşlukları tespit etmeyi ve uygulamaya yönelik eğitimlerle bu yetkinlikleri şirkete kazandırmayı hedefliyoruz.

Eğitimi, bireysel potansiyeli ortaya çıkaran bir kaldıraç olarak görüyoruz. Bu nedenle kendimizi katılımcıların kendilerini keşfedebilecekleri, bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri, paylaştıkça geliştirebilecekleri ve öğrenebilecekleri bir ortam sağlayan, bilgi aktaran ve “eğiten” bireyler olarak görüyoruz.

Eğitim ile bireyde yaratacağınız küçük bir hareket büyük bir değer yaratır

Eğitim Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Eğitim İhtiyaç
Analizi

Eğitim Prog. Tasarlanması

Ölçme ve Değerlendirme

Eğitim Sistemlerinin Kurulması

Yönetici Gelişim Eğitimleri

İnovatif bakış açısı ile profesyonel dünyada geçerli bilgilere dayalı olarak hazırlanan bu eğitimler katılımcıların ...

Kurumsal Gelişim Eğitimleri

Kurumsal gelişim odaklı bireysel gelişim eğitimleri, süreç yönetimi ve süreç iyileştirme, müşteri ilişkileri...

Mesleki Gelişim Eğitimleri

Mesleki Gelişim Eğitim Programı, işletmelere mesleki gelişimi destekleyici olması için hazırlanmıştır...

EDUGAME

Oyunlaştırma, öğrenme deneyimini önemli ölçüde iyileştirmek için kullanılabilecek etkili bir öğrenme...

T-Games

T-Games, profesyonellerin kendi sektörlerine dair farklı alanlardaki becerilerini ve bilgi birikimlerini...

Team Building

Katılımcıların, çeşitli oyun senaryoları ile takım çalışması, iletişim, motivasyon ve liderlik özelliklerini...

İnovatif bakış açısı ile profesyonel dünyada geçerli bilgilere dayalı olarak hazırlanan bu eğitimler katılımcıların yöneticilik kabiliyetlerini geliştirmeyi ve liderlik vizyonuna değer katmayı hedeflemektedir.

Alanında uzman akademisyenlerin ve sektör profesyonellerinin yer aldığı güçlü eğitmen kadrosuyla gerçekleştirilecek olan bu eğitimlerde;  bir yöneticinin mutlaka sahip olması ve geliştirmesi gereken yetenek alanlarını kapsayan konularla beraber, “Bütünsel Liderlik Sertifika Programı ’’, ‘’ Değer Odaklı Liderlik Sertifika Programı, ‘’ Yöneticiler İçin Koçluk Becerileri’’  gibi değer yaratacak eğitimler.

 • Bütünsel Liderlik Sertifika Programı
 • Değer Odaklı Liderlik Sertifika Programı
 • Stratejik Analiz ve Stratejik Düşünme
 • Yöneticiler İçin Koçluk Becerileri
 • Çalışanları Harekete Geçirme (Motivasyon ve İlham Verme )
 • Ekip Kurma ve Ekip Yönetimi
 • Profesyonel Toplantı Yönetimi
 • Anlaşmazlıkları (Çatışma) Yönetimi
 • Performans Değerlendirme ve Performans Görüşmeleri
 • Temel Yönetim Becerileri
 • Hedeflere Göre Yönetim
 • Yetki Devri ve Güçlendirme
 • Değişim Yönetimi
 • Çalışan Geliştirme ve Yönlendirme

Kurumsal gelişim odaklı bireysel gelişim eğitimleri, süreç yönetimi ve süreç iyileştirme, müşteri ilişkileri yönetimi alanlarında özgün ve kapsamlı eğitim hizmetleri sunmaktayız.

 • Proje yönetimi eğitimi
 • Ekip Çalışması
 • İletişim Becerileri
 • İlişki Yönetimi
 • Karar Verme ve Sorun Çözme
 • Planlama ve Zaman Yönetimi
 • Proaktif Davranış Geliştirme
 • Stres Yönetimi (Baskı Altında Etkili Davranış Geliştirme)
 • Sunum Teknikleri
 • Kutunun Dışında Düşünme ve İş’te Yaratıcılık
 • İş Yaşamında Analitik ve Sistemik Düşünce
 • Kurumsal iletişim
 • Diksiyon eğitimi
 • Nefes eğitimi
 • Beden dili ve kişisel imaj
 • Bireysel araştırma spss temel eğitimi
 • Müzakere teknikleri
 • Kuşaklar arası iletişim (şirket içi kuşaklar arası çatışma)
 • Tersine mentörlük
 • Biz Bilinci
 • Ekip Ruhu ve Ekip Dinamiklerini Geliştirme
 • “Kardeş miyiz, Ortak mı?” Ortaklık ve Aile İlişkileri Dinamikleri

Mesleki Gelişim Eğitim Programı , işletmelere mesleki gelişimi destekleyici olması için hazırlanmıştır. Çalışanların alacakları eğitimler ile kurum içi motivasyonlarının ve performanslarının artırılması ile nitelikli insan kaynaklarına sahip bir kurum hedeflenmektedir. 

 • Proje Yönetimi
 • Eğiticinin Eğitimi
 • Sosyal Medya Stratejileri ve Uygulamaları
 • Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) Sistemi
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi
 • ISO 30400: 2016 İnsan Kaynakları Yönetimi Standartları

Oyunlaştırma Nedir?

Oyunlaştırma, verimli ve ilgi çekici bir öğrenme deneyimi yaratmak için oyun öğelerini öğrenme ile birleştirmeyi ifade eder. Doğru kullanıldığında, oyunlaştırma, kullanıcıları kontrollü bir ortamda gerçek hayattaki durumlara meydan okumaya teşvik edebilir, böylece öğrendiklerini işlerine uygulayabilir.

Oyunlaştırılmış eğitim kurslarının gösterildiği gibi genellikle bir hikayesi vardır; yarışmalar, ödüller ve analizler.

Kurumsal eğitimde yaygın olarak şu oyunlaştırma öğeleri kullanılır.

 • Zorluklar (eşleşen öğrenme hedefleri)
 • Seviye (Öğrenme Rotası)
 • Anında geri bildirim (iyileştirme için)
 • Puanlar (başarı ve memnuniyet duygusu gösterir)
 • Rozet (ana başarı)
 • Liderler (analizler için)
 • Rekabet (öğrencilerin akranlarıyla nasıl karşılaştırıldığını değerlendirmek)
 • İşbirliği (birden fazla takım oynadığında)

 

Oyunlaştırma Neden Önemlidir?

Oyunlaştırma, öğrenme deneyimini önemli ölçüde iyileştirmek için kullanılabilecek etkili bir öğrenme stratejisidir.

Dostça rekabet tanımlanır. Öğrencinin başarı duygusunu ortaya çıkarır. İstenen davranış değişikliklerini elde etmek için öğrencilerde ilgi ve istek yaratır. Öğrencileri derste ilerlemeye ve harekete geçmeye motive eder, böylece davranışlarını etkiler.

Oyunlaştırma, görünür davranış değişikliğinin tohumlarını ekmek için eski haline getirme ve aralıklı tekrarlamanın temel unsurlarını tanımlar ve kullanır. Oyunlar öğrenciler için "eğlenceli" olabilir, ancak öğrenmeyi önemli ölçüde iyileştirebilir. Yani oyuncu (öğrenen) oyun sırasında "eğlenir" ve oyuna daldığında "öğrenme" gerçekleşir. Büyük bir ilgi ve hevesle oyun oynamak, öğrenilen bilgilerin akılda kalmasını geliştirir.

Oyunlaştırma temelli öğrenme stratejilerinin kullanımı bizi nasıl etkileyecek?

Öğrenciler, etkileşimli bir öğrenme ortamı aracılığıyla organizasyonun bilgi tabanına katkıda bulunmaya motive edilir.

Öğrenci tercihlerine dayalı olarak aktif olarak oyunlaştırma çözümleri tasarlamak, öğrenci katılımını önemli ölçüde artırabilir ve bilginin akılda kalmasını sağlayabilir.

Sonuç olarak şirketler, çalışanları öğrendiklerini daha iyi uygulayabildikleri ve beklentileri karşılayabildikleri için çalışan performansının arttığını görüyorlar. Bu, şirketin öğrenme hedeflerine başarıyla ulaşıldığını açıkça göstermektedir.

T-Games Nedir?

T-Games, profesyonellerin kendi sektörlerine dair farklı alanlardaki becerilerini ve bilgi birikimlerini geliştiren, bu gelişimi raporlayabilen oyunlaştırma tabanlı bir eğitim/değerlendirme modülüdür.

T-Games Neden Farklıdır?

Farklı Becerileri Bir Araya Getirir.

Profesyonel hayatın ve kurumsal kültürün çekirdek becerilerini bir araya getiren T-Games, kişileri aynı gün içerisinde sırasıyla farklı oyunlara dahil ederek bütün bu alanlardaki yeteneklerini geliştirmeyi hedefler.

Eğlencelidir.

Konsepte dahil olan oyunlarda kişiler rekabeti, heyecanı ve eğlenceyi hissederek oyunlara dahil olurlar böylece kendilerini geliştirirken motivasyonları azami düzeye çıkarılır. Biz kahkahanın ve gülümsemenin gücüne inanıyoruz.

Değerlendirilebilirdir.

Oyunların her biri iletişim, ikna, analitik düşünce, sektörel bilgi birikimi vbg. alanlarda profesyonelleri ölçer. Bu ölçümler T-Games ekibi tarafından değerlendirilerek veri tabanlı analizleri yapılır. Analizler hem kişi bazlı hem de kurum bazlı raporlanır. Böylece kişiler ve kurumlar negatif/pozitif alanlarını görebilir ve kendilerini bu doğrultuda geliştirme imkanına sahip olur.

Sektör ve Kurum Odaklıdır.

T-Games’in içerisinde yer alan oyunlar modülün uygulanacağı kurumun ve içerisinde bulunduğu sektöre göre revize edilir. Ekibimiz oyunlardan önce şirket ve sektör araştırması yapar, bütün oyunların içeriğini buna göre hazırlar. Böylece kurum için en iyi T-Games en baştan yaratılır.

Basittir.

Bir gün süren modül içerisinde çok farklı alanı barındırmasına rağmen, katılımcıların uzun bir eğitim almalarına gerek kalmadan kısa bilgilendirmelerle azami performanslarını sergileyebilecekleri kadar basittir. Bu da katılımcıların detaylarda boğulmak yerine, oyunların özüne kolay adapte olabilmesini ve uygulayabilmesini sağlar.

Katılımcıların, çeşitli oyun senaryoları ile takım çalışması, iletişim, motivasyon ve liderlik özelliklerini ortaya çıkarma ve güçlendirme amacıyla yapılmaktadır. Grup içindeki görev dağılımının yansımasını analiz etme , ihtiyaç belirleme çalışması, zamana karşı rekabet edebilme, grup içi etkili iletişim kurma gibi amaç ve hedefler doğrultusunda outdoor team building uygulanabilmektedir.

Kurumunuzun; iletişim ,takım çalışması, motivasyon, zaman yönetimi ,aidiyet, ekip ruhu oluşturma gibi kazanımlara sahip olacağı bu eğitimlerimizi İstanbul’un en büyük açık alan macera ve etkinlik parkı olma özelliğini taşıyan 220 dönüm arazi üzerinde bulunan İncekum Macerapark’ta vermekteyiz.